Radni dostaną więcej

ile zarabia radny, ile zarabiają radni, ile zarabia burmistrz, ile zarabia prezydent, dieta radnego, ile zarabia radny, ile dostaje radny, dieta radnego wysokość, ile dostaje wójt, wynagrodzenie wójta, wynagrodzenie burmistrza, ile zarabia prezydent miasta, zarobki prezydenta miasta

Zresztą nie tylko radni. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie także dostaną więcej pieniędzy.

Zmiany wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, starostów, czy marszałków mają związek z nowelizacją przepisów ustawy o wynagrodzeniu osób sprawujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Przykładowo, prezydent mojego miasta Łomży, w którym mieszka około 62 tysiące mieszkańców, do niedawna zarabiał 9 940 zł + dodatek za wysługę lat, a po podwyżce będzie zarabiał 19 670 zł brutto.

Podobnie jest w wielu innych miastach i gminach. Tak też wygląda sprawa w sejmikach wojewódzkich, w których zarobki będą większe.

Diety radnych

Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale diety radnych nie podlegają opodatkowaniu i ogólnie co do zasady nie są uznawane za wynagrodzenie.

Radni którzy do niedawna otrzymywali np. 2684,13 zł (półtorakrotność kwoty bazowej), teraz będą mogli dostać maksymalnie 4.294,61 zł. Radni dostaną więcej, ale kwoty są uzależnione od ilości mieszkańców danej gminy oraz ostatecznie od uchwał jakie podejmują w sprawie wysokości diet same rady gmin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, Rady gmin ustalają zasady, na jakich radnym przysługują diety, biorąc pod uwagę – przy ustalaniu wysokości diet radnych – funkcje pełnione przez radnego.

W gminach do 15 tyś. mieszkańców radni mogą otrzymać 2.147,31 zł diety (co stanowi 50% kwoty bazowej), w gminach od 15-100 tyś. mieszkańców 3.220,96 zł (75% kwoty bazowej), a w gminach powyżej 100 tyś. mieszkańców 2.147,31 zł (co stanowi 100% kwoty bazowej).

Radni powiatowi będą mogli dostać maksymalnie: w powiatach powyżej 120 tyś. mieszkańców 4294,61 zł (kwota bazowa w 2021 r. to 1789,42 x 2,4). W powiatach, gdzie liczba mieszkańców wynosi od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców – 3650,42 zł, a w powiatach poniżej 60 tyś. mieszkańców radni będą mogli maksymalnie dostać 3006,23 zł.

Więcej dla wójta, burmistrza, prezydenta i starosty

Kiedy kilka lat temu Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło zmiany ograniczające zarobki samorządowców, najwięcej stracili wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Zabieg wprowadzony pod naciskiem doradców „pod publiczkę” tak naprawdę spowodował zdewaluowanie się samego zawodu samorządowca.

Sami liderzy jednostek samorządowych mówili otwarcie, że prowadzą jednostki z wielomilionowymi budżetami, odpowiadają za kształcenie młodych ludzi, za infrastrukturę i pozyskiwanie ogromnych kwot pieniędzy, a zarabiają często mniej niż budowlańcy remontujący jedną łazienkę miesięcznie (bo budowlańcy remontujący dwie albo trzy mogli zarobić kilkakrotnie więcej niż wójtowie, burmistrzowie i prezydenci).

Dodatkowo, starostowie, którzy do tej pory mogli zarobić 9240 zł teraz będą mogli otrzymać maksymalnie 13 936 zł (w powiatach do 60 tysięcy mieszkańców), dalej wynagrodzenie z 9660 zł będzie mogło wzrosnąć do 14 435,20 zł (w powiatach od 60-120 tyś. mieszkańców) i wreszcie 9940 zł będzie mogło wzrosnąć do 14 788,80 zł (w powiatach powyżej 120 tyś. mieszkańców).

Diety w sejmikach

Dotychczasowy limit dla radnych w sejmikach wynosił 2 684 złotych miesięcznie, a dzięki zmianom w przepisach radni w sejmikach będą mogli otrzymywać maksymalnie 4 294 zł.

Ciekawostką jest np. to, że marszałek województwa podlaskiego w 2021 roku zarabiał około 12 tysięcy zł, a po zmianach będzie mógł zarobić ponad 22 tysiące zł miesięcznie.

Zmiany wysokości pobieranych diet oraz wynagrodzeń pobieranych przez osoby sprawujące funkcje tego typu nastąpiły w całej Polsce!

Ile dostaną samorządowcy?

Radny w gminie 15-100 tyś. mieszkańców: 3220,96 zł x 12 miesięcy x 5 lat to w sumie 193 257,6 zł.

Radny w powiecie do 60 tyś. mieszkańców: 3006,23 zł x 12 miesięcy x 5 lat, to w sumie 180 373,8 zł.

Dieta radnego sejmiku województwa: 4294 zł x 12 miesięcy x 5 lat to 257 640 zł.

Zaplanuj start w wyborach samorządowych

Ciekawostka jest taka, że w całej Polsce funkcje radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów sprawuje łącznie około 46 tysięcy osób. W niektórych gminach o funkcję wójta ubiega się tylko jeden kandydat!

To ciekawa alternatywa. Zostać radnym gminnym, miejskim albo powiatowym, czy wojewódzkim.

Warto w tym miejscu dodać, że w wyborach samorządowych w ostatnich latach startowało od 180 – 360 tysięcy kandydatów, którzy ubiegali się o mandaty radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Im bliżej do wyborów, tym więcej osób będzie działać „w terenie”, by zwiększyć swoje szanse na wygraną. Niektórzy decyzję o starcie odłożą na ostatni moment, na trzy miesiące przed wyborami.

Są jednak tacy, którzy wiedzą, że wcześniejsze podjęcie działań, dobre przygotowanie i zaplanowanie drogi do zdobycia mandatu społecznego poparcia, to zwiększenie szansy na wygraną w wyborach

Stawka wynagrodzenia rośnie. Rosną także oczekiwania. Społeczności lokalnych, które znają realia. Wiedzą ile zarabiają ich reprezentanci w wiedzą także dokładnie, że te zarobki są często dużo wyższe niż średnia krajowa.

Rachunek zwłaszcza dla tych, którzy myślą o tym, by wystartować w wyborach jest prosty. Ile czasu warto poświęcić na to, by zdobyć mandat radnego? Z pewnością trochę więcej niż sam czas kampanii wyborczej. Moją ideą i założeniem jest to, by jak najwięcej osób jak najwcześniej zaczęło przygotowania do wyborów. Wówczas oprócz przygotowań i planów, zaczną się też działania na rzecz społeczności lokalnych. A to już będzie pierwszym sukcesem.

Jacek Babiel

Zobacz także:

  1. Analizator Wyborczy Facebooka – pozwala sprawdzić wydatki na reklamę Twojego konkurenta
  2. Zanim zdecydujesz o starcie w wyborach – zobacz
  3. Konsultacje wyborcze – W formie wideokonferencji (lub telekonferencji). Konsultacje są przeznaczone dla wszystkich osób, które zamierzają albo prowadzą już kampanię wyborczą, zamierzają wystartować w uzupełniających lub ponownych wyborach.

Jeśli myślisz o tym, by wystartować pierwszy raz i zostać radnym albo radną, albo wystartować ponownie i chcesz zapewnić sobie większe szanse na wygraną ZOBACZ co dla Ciebie przygotowałem.

szkolenie dla radnych, szkolenie Jacek Babiel, marketing polityczny, jak wykorzystać Social Media
https://www.wygrajwybory.pl/szkolenie-online

About Wybory lokalne - jak wygrać wybory?

jak wygrać wybory?, Wybory parlamentarne, wybory do Sejmu, Wybory do Senatu